YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Yatırım teşvik belgesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sunulan teşvik programları çerçevesinde işletmelere verilen desteklerden yararlanma imkanı sağlar. Yatırım teşvik belgesi, yatırımcıların, sanayicilerin ve ihracatçıların desteklenmesini amaçlayan kalkınma planları çerçevesinde uygulanan yatırımcı teşviklerini kapsar.

Yatırım teşvik belgesi başvurusunda bulunmadıysanız veya süreç yönetimi konusunda profesyonel bir desteğe ihtiyacınız varsa, yatırım teşvik belgesi danışmanlığı hizmeti alarak süreci daha iyi yönetebilirsiniz. Bu danışmanlık hizmeti, yeni yatırımcılar veya işletmelerini büyütmek isteyen işletmelere, sektöre uygun başvuru ve takip süreçlerini kolaylaştırma konusunda yardımcı olur. Ayrıca, başvuru süreci tamamlandıktan sonra ulusal ve uluslararası teşvik programlarından en etkili şekilde yararlanabilmeniz için çalışmalar yapar.

Yatırım teşviki, işletmelerin kendi ihtiyaçlarını karşılamak ve yatırımlarını artırmak için teşvik programları kapsamında aldıkları destekleri içerir. Yatırım teşvik belgesine sahip olan işletmeler aracılığıyla uluslararası rekabet gücünün artırılması, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının azaltılması, Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi ve doğrudan uluslararası yatırımların teşvik edilmesi amaçlanır. Bu hedeflere yönelik olarak, uygun görülen işletmelere yatırım teşvik belgesi verilmesi için belirli koşulların yerine getirilmesi ve başvuru sürecinin etkin bir şekilde yönetilmesi önemlidir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından işletmelere verilen yatırım teşvik belgesi destekleri şunlardan oluşabilir:

 • Yatırım yeri tahsisi
 • Katma değer vergisi istisnası
 • Gümrük vergisi muafiyeti
 • Vergi indirimi
 • Faiz ve kar payı desteği
 • Gelir vergisi stopajı desteği
 • Sigorta primi desteği
 • Sigorta primi işveren hissesi desteği
 • Katma değer vergisi iadesi

Bu destekler, işletmenin türüne (genel teşvik, bölgesel teşvik, büyük ölçekli yatırım teşviki ve stratejik yatırım teşviki) bağlı olarak farklılık gösterebilir. Örneğin, genel teşvikler kapsamında işletmeler gümrük vergisi muafiyeti, katma değer vergisi istisnası ve gelir vergisi stopajı gibi desteklerden faydalanabilirken, stratejik yatırım teşviki kapsamında yer alan işletmeler tüm destek unsurlarından tam anlamıyla yararlanabilirler.

Yatırım teşvik belgesi danışmanlığı hizmetleri, işletmelere yatırım teşvik belgesi sürecinde profesyonel destek sağlayarak işletmelerin teşvik programlarından en iyi şekilde faydalanmasını sağlar. Bu hizmetler şunları içerebilir:

 1. Analiz Hizmeti: İşletmenizin mevcut durumu ve yatırım konunuz analiz edilir. Yatırım teşvik belgesi aldığınızda yararlanabileceğiniz destek programları değerlendirilir ve eksikliklerin giderilmesi için planlama yapılır.

 2. Planlama ve Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusu: Yatırım teşvik belgesi başvurusu için gereken sürecin yönetimi sağlanır. Başvuru belgeleri sisteme işlenir, açıklamalar yapılır, formlar doldurulur ve belge çıkartma süreci takip edilir. Başvuru dosyasının eksiksiz hazırlanması ve sürecin hızlı bir şekilde tamamlanması sağlanır.

 3. Yatırım Teşviki Onayı: Teşvik belgesi onayı alan işletmenin uygun desteklerden faydalanabilmesi için gereken işlemler yönetilir. Yatırım teşvik belgesi danışmanlığı, program kapsamında yararlanabileceğiniz projelerin takibini yapar, işletmeniz için uygulanabilecek indirim, muafiyet ve destekleri analiz eder. Ayrıca, teşvik programı kapsamında değişiklik talepleriniz varsa da danışmanlık firması tarafından gerçekleştirilebilir.

 4. Teşvik Belgesi Kapanış Raporu: İşletmenin teşvik belgesiyle yararlandığı programlar kapsamında süreci takip edilir ve talep edilen kapanış raporu hazırlanarak ilgili kurumlarla paylaşılır.

Yatırım teşvik belgesi danışmanlığı, işletmelerin yatırım teşviki sürecinde uzmanlık gerektiren konuları profesyonel bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur ve teşviklerden en iyi şekilde faydalanmalarını sağlar.

Yatırım teşvik belgesi almak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Uygunluk Kontrolü: İşletmenizin veya yatırımınızın teşvik verilen desteklere ve teşvik programlarına uygun olup olmadığını kontrol edin. Yatırım teşvik belgesi danışmanlık firmaları bu süreçte size yardımcı olabilir.

 2. Başvuru Belgeleri: Başvuru için gerekli belgeleri toplayın. Bu belgeler, yatırım teşvik belgesi danışmanlığı firması tarafından size sağlanabilir.

 3. E-TUYS Başvurusu: E-TUYS (Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye) bilgi sistemi üzerinden başvurunuzu yapın. Bu başvuru, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na web tabanlı olarak iletilir.

 4. Başvuru Değerlendirmesi: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından başvurunuz değerlendirilir. Başvurunuzun olumlu sonuçlanması durumunda yatırım teşvik belgesi size verilir.

Yatırım teşvik belgesi başvurusu ve yönetimi sürecinde yatırım teşvik belgesi danışmanlık hizmeti almanız size fayda sağlayabilir. Yatırım teşvik belgesi danışmanlık firmaları, başvuru sürecinde size destek sağlar ve teşvik programları ve işletme destekleri hakkında bilgi verir.

Başvuru yapabilecek kişiler arasında gerçek kişiler, sermaye şirketleri, adi ortaklar, kooperatifler, dernekler, vakıflar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları (kamu kurumu niteliğinde), yabancı şirketlerin Türkiye'deki yurt dışı şubeleri bulunmaktadır. Destekler, indirimler ve teşvikler, yatırım konunuz ve sektörünüze bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Alkan Danışmanlık gibi yatırım teşvik belgesi danışmanlık firmaları, başvuru, onay, satın alma ve destek kazanımı gibi süreçlerde size yardımcı olabilir. İnsan kaynakları birimleriyle iletişime geçerek daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Hızlı iletişim
 • 0505 007 92 86
 • 0532 440 45 99
 • kobidestek2@gmail.com
İletişim Formu
Hızlı iletişim